Index.html hit counterELS GATS


.

El gat és un dels animals de companyia més populars del món. Se'l prefereix per la seva netedat i pel baix nivell d'atenció i de cura que necessita.

No se sap amb certesa quina fou la primera cultura a domesticar els gats, tot i que sempre se n'ha associat la domesticació als egipcis, els assiris o alguna cultura predecessora a partir del gat salvatge africà.[13] Els gats de granja viuen de forma semisalvatge i cacenratolins i rates que altrament devorarien quantitats importants de cereals. Es creu que els egipcis començaren a domesticar-los als voltants de l'any 4000 aC per mantenir les rates iratolins fora dels seus graners. Els gats domèstics cacen instintivament insectes, ratolins i petits ocells, tot i que generalment no se'ls mengen.

Els avantpassats dels actuals gats domèstics començaren a separar-se de la resta de gatsfa aproximadament 131.000 anys.Els avantpassats més directes dels gats domèstics haurien abandonat gradualment la vida silvestre per conviure amb els humans, possiblement atrets pels rosegadors que parasitaven les primeres comunitats d'agricultors. Actualment, es reparteixen en diversos grups genètics; una anàlisi d'ADNm trobà que totes les subespècies de gat descendeixen de cinc femelles ancestrals. Les proves arqueològiques indiquen que un dels primers llocs on es domesticaren gats fou l'illa de Xipre fa uns 9.500 anys, i que poc després ja eren comuns a les cultures del Creixent Fèrtil. Després, fa uns 3.500 anys i probablement a través de comerciants fenicis, el gat fou introduït a Europa occidental des de l'Antic Egipte.S'ha detectat hibridació amb el gat salvatge europeo.4 Aquesta hibridació massiva es considera la principal amenaça per a la conservació de les variants salvatges. Està inclòs en la llista 100 de les espècies exòtiques invasores més nocives del mundo5 de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

També, de manera excepcional, s'han obtingut híbrids fèrtils amb gats salvatges fora de l'espècie F. silvestris, en la dècada de 1960 la criadora Jean Mill va començar un programa de cria creuant gats domèstics amb un exemplar femella de Prionailurus bengalensis, obtenint després de diversos encreuaments l'actual raça de gat bengalí.

DOMESTICACIÓ                        MITOLOGIA                                            REPRODUCCIÓ
VIQUIPEDIA

CURIOSITATS                                                                                      @